Teatr Astra

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo Logo Logo

Grupa teatralna „Astra” działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszacych w Wejherowie. Tradycją grupy jest coroczne przygotowanie przedstawienia jasełkowego. Niesłyszący aktorzy za pomocą pantomimy przekazują uniwersalne, ponadczasowe treści. Przedstawienia wzbogacone są o piękną muzykę, elementy tańca, kolędy prezentowane przy użyciu języka migowego. Grupa bierze udział w Gdyńskim Przeglądzie Jasełek, na którym zdobywa najwyższe lokaty. Przedstawienia prezentowane są również w Wejherowskim Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie oraz w parafii w Gdyni Małym Kacku.

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo